Lustrumconcert 95 jaar Spaarnebazuin

Op 6 april vierden wij ons 95-jarig lustrum, een mooie avond om op terug te kijken. Bij binnenkomst werd het publiek muzikaal welkom geheten door een ensemble, dat speciaal voor deze avond was samengesteld. De zaal was tot de nok toe gevuld met familie, vrienden, donateurs, oud-leden en andere muziekliefhebbers. Er werd een gevarieerd programma […]

Stageorkest voor conservatoriumstudenten

Op donderdagavond 29 februari was de Spaarnebazuin stageorkest voor 3 dirigenten in opleiding (twee studenten van de 1e jaars bacheloropleiding en een student van de 1e jaars masteropleiding). We speelden stukken onder leiding van Mihai Mircea Spanu, Max Knappstein en Luis Bernardo. Daar waar de eerste dirigent zich vooral moest richten op minimaal dirigeren, moest […]

Overlijden Theo Boekhout

Eind januari ontvingen wij het bericht dat oud-lid Theo Boekhout was overleden op bijna 90-jarige leeftijd. Bij de meesten van ons stond hij bekend als “Boekie”. Muziek was zijn passie en Theo had een sterke voorkeur voor Engelse marsen. Theo is pas op late leeftijd begonnen met muziek maken. Hij speelde met heel veel plezier […]

Bestuur 2024

In januari 2024 treden er twee nieuwe leden toe tot het bestaande bestuur. Het is goed om te zien dat onze leden betrokken zijn en zich verkiesbaar stellen om actief mee te denken over de visie, groei en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Alle huidige bestuursleden hebben een grote status van dienst in het besturen. […]